Na úvod - Karate team KCK

Slovník karate

Kihon - základní techniky (základní škola)
Kumite - zápas - cvičení s partnerem (kumite a jeho formy, randori, sparing apod.)
Kata - forma předvedeni stínového boje

Povely

Chudan-Kamae = odpovídá to bojovému postaveni. Přední ruka kryje vnější stranu těla ( je připravena k úderu Kizami-Zuki). Zadní ruka kryje břicho (je připravena k úderu Gyaku-Zuki).
Gedan-Kamae = posun levou nohou vpřed do Zenkutsu-Dachi s Gedan-Barai
Hajime! = začněte
Kamaete! = zaujmout nějaké držení těla (postoj)
Mawatte! = obrat
Mokuso = meditace
Mokuso Yame! = konec meditace
Rei! = pozdrav, úklon
Seiza! = sednout si do sedu na paty
Sensei ni = k učiteli
Sensei ni Rei! = ukloň se a pozdrav učitele
Shomen ni = k přední straně
Shomen ni Rei! = pozdrav k přední straně (na soutěžích k divákům)
Yame! = stop
Yoi! = pozor

Rozdělení pásem

Gedan = spodní pásmo (od chodidel k pasu)
Chudan = střední pásmo (od pasu ke krku)
Jodan = horní pásmo (hlava)

Postoje

Gyaku-Hanmi = obrácené šikmé postaveni v Zenkutsu-Dachi, horní polovina těla je o 45 stupňů vytočena (např.leva noha vpřed a pravý bok vytočen vpřed)
Hachiji-Dachi = paty jsou v šíři ramen, špičky jsou vytočeny ven
Hangetsu-Dachi = postoj půlměsíce
Hanmi = šikmé postaveni Zenkutsu-Dachi a horní polovina je o 45 stupňů natočena vpřed (např. leva noha vpřed a rovněž tak i levý bok)
Heiko-Dachi = paraelní postavení nohou, paty jsou v šíři ramen
Heisoku-Dachi = zavřené postavení nohou
Kamae = bojový postoj
Kiba-Dachi = jezdecky postoj
Kokutsu-Dachi = zpáteční postavení (obranný postoj)
Kosa-Dachi = postaveni zadního překřížení nohou
Musubi-Dachi = pohotovostní postaveni (nohy zavřené, paty o 45 stupňů otevřené)
Neko-Ashi-Dachi = kočičí postoj
Renoji-Dachi = postaveni "L"
Ryo-Yoko-Gedan-Barai-Kamae = oboustranné postavení v Gedan-Barai
Sanchin-Dachi = postoj přesýpacích hodin
Shizentai = normální postoj (přirozený postoj, nohy jsou v šíři ramen)
Shuto-Kamae = postoj Kokutsu-Dachi se Shuto-Uke
Sochin-(Fudo)-Dachi = silový postoj
Soto-Hachiji-Dachi = postoj s otevřenýma navenek vytočenýma nohama, paty v šíři ramen
Zenkutsu-Dachi = předni postoj (krokovy)

Směry

Hidari = vlevo
Mae = vpřed
Migi = vpravo
Ushiro = vzad
Yoko = do strany

Techniky

Age-Uke = kryt horního pásma (jodan)
Ashi-Barai = podmet nohou
Choku-Zuki = přímý úder rukou z Heiko-Dachi
Enpi-Uchi = úder loktem
Fumikomi = technika dupnutí
Gedan-Barai = obrana spodního pásma (Chudan)
Gyaku-Zuki = úder nesouhlasnou rukou proti postoji (levý postoj a úder pravou rukou a opačně)
Haishu-Uke = blok hřbetem ruky
Haito-Uchi = úder vnitřní hranou ruky
Hiza-Geri = kop kolenem
Jodan-Kizami-Mae-Geri = kop přední částí chodidla na hlavu
Jodan-Ushiro-Mae-Geri = kop zadní částí chodidla na hlavu
Kagi-Zuki = hákový úder
Keage = u technik nohou: kyvadlový kop
Kekomi = u technik nohou: přímý trčený kop se silnou prací boků
Kiri-Gaeshi = výměna nohou na místě při výskoku
Kizami-Geri = kop přední části chodidla
Kizami-Zuki = úder rukou s vytočením boku a ramen
Mae-Geri = kop vpřed
Mawashi = v kruhu
Mawashi-Geri = obloukový kop
Morote-Uke = obrana oběma rukama současně
Nagashi-Uke = plynulý kryt s odvedením útoku
Nukite = uder špičkou ruky
Oi-Zuki = přimý úder ruky
Osae-Uke = tlakový blok
Rengeri = vícenásobný kop s (nebo bez) mezikroku
Renzuki = vícenasobný úder rukou
Sanbon-Zuki = trojitý úder rukou:lx Jodan,2x Chudan, nebo 3x Chudan
Shuto-Uchi = úder hranou ruky
Shuto-Uke = obrana hranou ruky v Kokutsu-Dachi
Sonoba-Geri = kopy prováděné na místě
Soto = venkovní
Soto-(Ude)-Uke = obrana středního pásma z venčí dovnitř
Sukui-Uke = lopatový kryt
Suri-Ashi = šoupavý posun vpřed, nebo vzad, kdy při přitažení se nohy dotýkají
Tate = přímo dolu
Tate-Uraken-Uchi = úder hřbetem pěstí ze shora dolů
Teisho-Uke = obrana palcovou hranou ruky
Teisho-Zuki = úder palcovou hranou ruky
Tettsui-Uchi = kladivový úder pěstí
Uchi = technika seknutí
Uchi-(Ude)-Uke = obrana středního pásma z vnitřní strany ven
Ura-Mawashi-Geri = obloukový kop z vnější strany dovnitř s přední, nebo zadní stranou chodidla bez otočení těla
Ushiro-Geri = kop vzad
Ushiro-Mawashi-Geri = obloukový kop vzad s celým otočením těla
Yoko-Geri = kop do strany
Yoko-Uraken-Uchi = úder hřbetem ruky stranou
Yori-Ashi = posun oběma nohama současně vpřed, vzad nebo stranou
Zuki = úder pěstí

Treninkové a bojové formy

Gohon-Kumite = 5x útok, 5x obrana a po páte obraně protiúder
Happo-Kumite = trenink pro zvládnutí kroku a pohybu těla,  výuka instinktivní reakce, kdy více útočníků zaujímá kruh, obránce stojí uprostřed. Ütočníci hlásí každý útok, čas mezi obranou/protiútokem a mezi dalším útokem má být co nejkratší.
Ippon-Kumite = jeden útok, obrana a protiutok
Jiyu-Ippon-Kumite = Obě strany stojí proti sobě ve volném bojovém postoji, útočník si hledá pro svoji techniku výhodný odstup a svoji nahlášenou techniku okamžitě vykonává. Útok provadí s největším nasazením, bez myšlenek na další očekávanou akci obránce. Obránce se nesmí snažit o zkráceni vzdálenosti aby se nemohl "ulít" z útoku, naopak by měl útok blokovat, případně ustoupit na co nejkratší vzdálenost a obranu ukončit silnou kontrující technikou.
Jiyu-Kumite = volný boj
Kaeshi-Ippon-Kumite = Útočník a obránce stojí proti sobě v Shizentai. Útočník hlasí pásmo (u kopu i techniku samotnou) a útočí vlevo, nebo vpravo dle sve volby přímo ze Shizentai. Obránce se stahuje do přiměřeného postoje podle útoku (jako v Kihon-Ippon-Kumite) a blokuje. Potom útočí obránce sám a to tak, že provádí krok vpřed s použitím stejné techniky jakou byl napaden. Nyní obránce, předtím útočník, se stahuje zpět, nebo do strany blokuje, kontruje a staví se do KAMAE. Útočník by se měl zpočátku soustředit jen na svou, útočící techniku a potom blezkově odpovědět na protiútok, blokovat a silou kontrovat.
Kata = FORMA (Predváděná forma stínového boje, obsahuje všechny základní techniky v daných kombinacích.)
Kihon = zakladní škola
Kumite = cvičení s partnerem (škola boje)
Okuri-Jiyu-Ippon-Kumite = útočník i obránce se pohybují volně v bojovém postoji. Útočník hlásí pásmo útoku a útok samotný, kdy zaútočí v pravý okamžik. Obránce blokuje a kontruje tento útok. Když obránce ukončí protiútok (obránce zaujímá bojový postoj), zaútočí útočník znovu, ale nyní již nehlásí pásmo útoku ani techniku samotnou. U útoku se bere zřetel na směr útoku a na vzdálenost k postoji obrance. Obránce blokuje, kontruje a zaujímá opět bojový postoj. PŘÍKLAD K OKURI-JYIU-IPPON-KUMITE: Útočník útočí po nahlášení s Oi-Zuki Chudan. Obránce blokuje se Soto-Uke-Chudan a kontruje s Chudan-Gyaku-Zuki/zaujímá bojový postoj. Nyní útočí útočník bez nahlášení techniky např. s Mawashi-Geri-Jodan. Obránce blokuje s Uchi-Uke-Jodan a kontruje s Gyaku-Zuki-Chudan/zaujímá bojový postoj.
Sanbon-Kumite = 3x útok, 3x obrana, po třetí obraně protiútok
Shiai = závody

Vyložení dalších pojmů

Budo = bojová umění
Bunkai = demonstrace významu KATA - pohybu s jedním, nebo více partnery (=aplikace na kata)
Dan = mistrovský stupeň
Deai = vlastním útokem předejít jinému útoku
Dojo = místnost na cvičení, klub
Do = cesta
Hara, Tanden = břicho, centrum bolesti
Hiki-Te = stažení pěstě k boku
JKA = Japonska-Karate-Asociace
Karate =  "prazdné" ruce
Karate-Do = KARA = prazdný, dutý; TE = ruka; DO = cesta. (Prázdný ev. dutý zde má filosofický význam ve smyslu "osvobození se od všech myšlenek, očistit ducha", tzn. "že jsem připraven rozpustit se v prázdnotě universa-vesmíru"). Na Okinawe pocházelo původní označení z činského zavedeného bojového systému TO-DE ("z číny pochazející techniky"), japonsky KARA-TE. Tento bojový systém se později nazýval také OKINAWA-TE. Mistr Gichin Funakoshi(l868-l957) změnil původní čínsky psaný znak, že se TO (symbol pro vše přicházející z číny), nebo japonsky čtené KARA a změnil TO za nový znak, který se čte KU (vyslovuje se "KUH") rovná se nebe, nebo také KARA (to, ale s filosofickym významem "prázdný").
Karategi = Karate-oblek
Karateka = lidé provozující Karate
Ki = vnitřní energie
Kiai = nejvyšší bojové nasazení spojené s hlasitým výdechem a bojovým výkřikem
Kime = Kime je hlavní princip každé techniky v Karate. Kime znamená explozivní provedení techniky s maximální silou a v co nejkratší době jaka je jen možná. Cílem je, všechnu energii, kterou může tělo vydat, soustředit na jeden bod a vydat ji šokovým stylem. Kime se provadí při úderu, při sražení a kopu, ale také u obrany.
Kime-Vaza = protiútoky/kontrtechniky jako "rozhodující technika" (při tom by měl být zvolený cíl bleskově zasažen s maximalním silovým nasazením).
Kogeki = útok
Kyu = žákovský stupeň
Maai = korektní odstup
Sabaki = vyhnout se, často s "rotací těla"
Sentei-Kata = od zkoušeného, nebo účastníka závodu vybraná Kata s předem dané skupiny Kata (např.Heian l-5, Tekki 1, Bassai-Dai, Kanku-Dai, Jion, Enpi, Hangetsu).
Shitei-Kata = povinná Kata
Sun-Dome = znamená zastavení techniky těsně před cílem
Tai-Sabaki = vyhnutí a kontr
Te = ruka
Tokui-Kata = volná Kata
Uke = obrana
Zanshin = kontrolovaný poslední postoj po technice, stav bdělosti a připravenosti

Fotogalerie:
Zámek