Na úvod - Karate team KCK

Kobudo

"malá bojová umění"

Kobudo je bojové umění, které vzniklo podobně jako karatedo na ostrově Okinawa. Okinawa byl svobodný ostrov v souostroví Rju - kju, který byl během své existence ovládán Japonskem a Čínou. V roce 1600 byla Okinawa okupována Japonskem - byl vydán zákon na nošení zbraní: Katana - rei. Domorodcům byly zabaveny všechny meče a v každé vesnici mohl být pouze jeden nůž, který byl střežen. Zbraně mohli mít pouze japonští samurajové. Právě tento zákaz na nošení zbraní vedl k rozvoji dalších bojových technik v karatedo i ke vzniku kobudo.

Obyvatelé Okinawy vyhledávali k vlastní obraně předměty denního života a proti ozbrojeným bojovníkům používali hospodářská náčiní.  Sedláci používali k sebeobraně rolnické nářadí, které úspěšně ovládali za pomocí pohybů, které jsou velmi podobné karatedo.

K boji se používali tyto nástroje:

 1. Nunchaku: vznik z cepu na mlácení obilí
 2. Sai: vznik z vidlí na seno se třemi hroty
 3. Bo: dřevěná tyč z jakéhokoliv náčiní
 4. Kama: vznikla ze srpu
 5. Tonfa: vznikla z rukojeti na otáčení mlýnským 
               kolem, dnes ji používá většina používá
               většina policejních sborů pod názvem
               policejní obušek (policejní tonfa)