Na úvod - Karate team KCK


Pravidla ČSFu


Obecná pravidla


Sportovec, který se hodlá účastnit jakékoli soutěže ČSFu, musí splňovat tyto předpoklady:

- Být registrovaným členem ČSFu a při prezentaci předložit platný sportovní průkaz.
- Být zcela zdráv a mít ve svém sportovním průkazu platné potvrzení o lékařské prohlídce, ne starší 1 roku.
- Souhlasit s tím, že se podrobí lékařské prohlídce, nebo dopingovému testu - před soutěží, během ní, nebo následně po ní.
- Startovat s vědomím a souhlasem svého trenéra, u neplnoletých také s písemným, notářsky ověřeným souhlasem zákonného zástupce.
- Znát pravidla ČSFu, rozumět jim a řídit se jimi.


Věkové kategorie

Mladší žáci, žákyně ( MŽci, MŽky ) 7 – 12 let

Starší žáci, žákyně ( SŽci, SŽky ) 13- 15 let

Junioři, juniorky (Jun, Jky ) 16- 18 let

Muži, ženy (Muži, Ženy) nad 18 let

Věkové kategorie se řídí dle datumu narození.


Váhové kategorie

MŽci + MŽky : (semi a light) -28 -32 -37 -42 -47 +47

SŽci : (semi a light) -42 -47 -52 -57 -63 -69 +69
SŽky : (semi a light) -42 -46 -50 -55 -60 -65 +65

Jun : (semi a light) -57 -63 -69 -74 -79 -84 -89 -94 +94
Jky : (semi a light) -50 -55 -60 -65 -70 +70

Muži : (semi a light) -57 -63 -69 -74 -79 -84 -89 -94 +94
Muži : (ringové disciplíny) -51 -54 -57 -60 -63,5 -67 -71 -75 -81 -86 -91 +91

Ženy : (semi a light) -50 -55 -60 -65 -70 +70
Ženy : (ringové disciplíny) -48 -52 -56 -60 -65 -70 +70

Poznámka :
V případě zájmu mají pořadatelé možnost vypsat i kategorie Juniorů a Juniorek také v ringových sportech. Váhové kategorie jsou pak stejné jako u dospělých. Nemusí se jednat o celou škálu váhových kategorií, lze vypsat několik z nich nebo i jen jednu váhu v jedné konkrétní disciplíně.

Protest


- protest podává vždy kouč – nikoli závodník
- před vznesením protestu složí kouč poplatek ve výši, jak je uvedeno v propozicích
- protest stačí podat ústně, ale je nutné tak učinit neprodleně, jak sporná situace nastane

Důvody k podání protestu

- chybný výrok, podjatost nebo nepozornost některého z rozhodčích
- nesportovní chování, neregulérnost výstroje či oblečení soupeře
- neregulérnost zápasiště (ringu) nebo jeho bezprostředního okolí
- chyba časoměřiče, zapisovatele nebo obraceče bodů

Postup při podání protestu


- protestující vždy nejprve osloví ringového inspektora (nikoli jiného rozhodčího) a tomu přednese svůj problém. Jedná li se o zjevně oprávněný požadavek, ringový inspektor sám a v rámci své kompetence zjedná nápravu.
- nesouhlasí li ringový inspektor s interpretací protestujícího, je li řešení situace mimo jeho kompetenci nebo vyžaduje li problém hlubší rozbor, odkáže protestujícího na hlavního rozhodčího – tedy oficiální protest.
- Protestující má samozřejmě právo se obrátit na hlavního rozhodčího přímo, pak ale už se vždy jedná o oficiální protest a zaplacení poplatku.

Řešení protestu

- Hlavní rozhodčí inkasuje poplatek za protest, vyslechne stížnost protestujícího (protestující kouč jde za hlavním rozhodčím sám – přítomnost údajně poškozeného závodníka nebo dalších osob není přípustná).
- Pokud hlavní rozhodčí nebyl sporné situaci přítomen nebo pokud to považuje za vhodné, vyslechne názory přímých účastníků. Je výhradně na něm koho osloví (ringový inspektor, ringový rozhodčí, všechny bodové rozhodčí, ostatní rozhodčí, přítomné pořadatele, kouče, borce nebo lékaře).
- Situaci na základě takto získaných informací zhodnotí a rozhodne.
- Proti verdiktu hlavního rozhodčího v řešeném oficiálním protestu není odvolání.

Poznámky :
-V případě uznání protestu jako oprávněného, vrací hlavní rozhodčí protestujícímu poplatek.
-V případě zamítnutí protestu odevzdá hlavní rozhodčí poplatek řediteli soutěže a ten pak propadá ve prospěch pořadatele.
- Záběry z videokamer, fotografie, či svědectví osob nevyžádaných hlavním rozhodčím nejsou přípustná.