Na úvod - Karate team KCK

Trutnov

2. místo
2. místo
3.místo
3.místo
1. místo
1. místo