Na úvod - Karate team KCK

SEMI KONTAKT

Semi kontakt

Techniky

- Kopy – front, side, back, roundhouse, hook, crescent, axe kick, otočky a kopy ve výskoku
- Ruční – jab, punch, upper-cut, hook, back fist, spinning back fist
- Podmet (pouze kontrolovaná technika-botička na botičku provedená pod úroveň kotníku).

Nedovolené techniky a chování

Všechny techniky, které nejsou dostatečně kontrolovány a doprovázeny pohledem.
Všechny techniky na vrch a temeno hlavy (axe kick ploskou chodidla dovolen).
Všechny techniky na krk, záda a od pasu dolů, vyjma podmetu.
Všechny techniky prováděné v kleče, v leže, v pádu, či při doteku ruky nebo kolene tatami.
Údery rukou ze strany dlaně, malíkové hrany a palce.
Jakékoli útoky hlavou, loktem, holení a kolenem.
Strkání do soupeře, držení, škrcení, přehozy a chytání nohou.
Tlačení soupeře nedovolenými/nebodovatelnými technikami.
Útočení na soupeře, který leží, klečí, padá, nebo zdviženou rukou žádá o přerušení zápasu.
Pokračování v boji po přerušení, či ukončení zápasu.
Slovní napadání soupeře, kouče, diváků nebo rozhodčích.
Postoje a gesta, která nejsou nutná pro vedení boje, nesportovní chování.
Zdržování zápasu předstíráním zranění, nutnosti úpravy výstroje, či vyplivováním zubního chrániče.
Utíkání před soupeřem, zavěšování se na soupeře, obracení se zády a padání.
Opouštění zápasiště při ustupování před soupeřem nebo při útoku.
Svévolné přerušení boje bez pokynu rozhodčího - například po akci vítězné zvedání ruky a odbíhání od soupeře.

Exit – opouštění zápasiště
Jestliže borec opustí vymezené zápasiště, byť pouze jedním chodidlem, aniž by byl soupeřem vytlačován silou nebo technikou, bude toto chování posuzováno jako exit – nedovolené opouštění zápasiště. Penalizace je uvedena v odstavci Bodová ztráta. Jako Exit je posuzováno opouštění zápasiště jak při útoku, tak při obraně.

Síla provedení

Semi kontakt je přerušovanou formou boje. Techniky v této disciplíně musí být vedeny kontrolovaně. Jakákoli technika, byť dokonalá, která soupeře nepřiměřeně tvrdě kontaktuje, nesmí být odměněna bodovým ziskem, ale naopak penalizována.

Oblečení borců

Tričko (není přípustné tričko bez rukávů), dlouhé saténové kalhoty a je povolen pás stupně technické vyspělosti (tzv. obi). Tričko a kalhoty musí mít rozdílnou barvu; tričko je zastrčeno do kalhot, čímž je barevně zdůrazněna úroveň pasu. Má-li oblečení stejnou barvu, musí být doplněno tkaninovým páskem jiné, kontrastní barvy. Oblečení borce musí být čisté a nesmí být popsáno, či pomalováno. Logo a název oddílu, či reklama osobního sponzora borce nebo jeho klubu, jsou dovoleny.

Ochranné prostředky

Helma, chránič chrupu, prsní chránič - ženy, juniorky a doporučené u starších i mladších žákyň boxerské rukavice 10 oz (rukavice nižší váhy pro děti a použití tzv. "tegs" rukavic s uzavřenými prsty na některých mezinárodních závodech je přípustné, avšak tato skutečnost musí být výslovně uvedena v propozicích soutěže), suspenzor, chrániče holení a chrániče nártů - tzv. botičky. Všechny tyto ochranné prostředky musí pocházet od autorizovaných výrobců a musí být v dobrém - plně funkčním stavu.
Žádné další chrániče nejsou přípustné! V lékařsky odůvodněném případě může nastoupit borec s měkkou bandáží lokte, kolene nebo kotníku. Bandáže prstů jsou dovoleny.
Pořadatel exhibičního utkání nebo sportovního gala programu má právo pro potřeby své akce vypustit z předepsaných ochranných prostředků helmu. Musí to však předem uvést v propozicích a nesmí se jednat o borce mladší 18ti let.

Zápasiště
Standardní zápasiště semi kontaktu tvoří čtverec 8 x 8 m, vyznačený barevně-kontrastní formou na žíněnce nebo tatami. Minimální vnitřní rozměr zápasiště nesmí být menší než 6 x 6 m. Regulérní je také boxerský ring.
Není přípustná samotná podlaha – parkety, palubovka, betonový podklad apod.

Kouč
Borec má právo, ale i povinnost, být doprovázen jedním koučem. Kouč je zodpovědný za technickou vyspělost svého borce k regulérnímu vedení boje. Tento kouč ho doprovází k zápasišti, pomáhá mu s úpravami výstroje a během zápasu mu může slušnou formou poskytovat taktické rady. Úkolem kouče také je v případě nutnosti rozhodnout za borce a vzdát zápas vhozením ručníku do zápasiště. Nevhodné chování kouče může ringový rozhodčí potrestat penalizací jeho borce nebo i nařídit jeho výměnu.

Čas
Zápas semi kontaktu trvá:
mladší žáci, mladší žákyně – 3 kola na 2 minuty
starší žáci, starší žákyně – 3 kola na 2 minuty
junioři, juniorky – 3 kola na 2 minuty
muži, ženy – 3 kola na 2 minuty

Čas nechává rozhodčí zastavit při úpravě výstroje, ošetření borce, oficiálním varování a v situaci, kdy něco brání pokračování zápasu nebo na pokyn nadřízeného rozhodčího - např. v případě protestu. Není-li zápas v běžné době rozhodnut, nařídí rozhodčí minutovou přestávku a následně jednominutové prodloužení. Nerozhodne-li se ani v této době (pokračuje zápas (už bez další přestávky) až do doby, kdy jeden z borců provede bodovanou techniku (nebo druhý je penalizován) a následný bodový zisk určí vítěze zápasu.

Poznámka:
Čas trvání zápasu je možno upravit. Úprava je v kompetenci pořadatele turnaje. Časy jsou poté následující:

Muži, Ženy, junioři, juniorky:  2 kola na 2 minuty, semifinále a finále 3x2 minuty
Žákovské kategorie: 2 kola na 1,5minuty, semifinále a finále 3x1,5minuty

Tato výjimka neplatí pro MČR, ME a MS.

Hodnocení
Body jsou přidělovány ihned po provedení techniky ringovým (středovým) rozhodčím, při shodném verdiktu alespoň dvou rozhodčích. Penalizaci a její výši určuje ringový rozhodčí sám, či přistoupí na návrh penalizace některým z bodových rozhodčích. Signalizují-li návrh penalizace oba bodoví rozhodčí, je ringový rozhodčí povinen jejich návrhu vyhovět. Rovněž při signalizaci bodového zisku shodně oběma bodovými rozhodčími, je povinen ringový rozhodčí body přidělit. Ringový rozhodčí signalizuje všechny své verdikty ke stolku časomíry a zápisu - jak gesty, tak i slovně a je zodpovědný za kontrolu správného stavu na bodové tabuli.

Bodový zisk

• úder rukou na tělo 1 bod
• úder rukou na hlavu 1 bod
• kop nohou na tělo 1 bod
• vyvedení soupeře z rovnováhy podmetem 1 bod
• kop nohou na hlavu 2 body
• kop ve výskoku do těla 2 body
• kop ve výskoku do hlavy 3 body

Na bodovém zisku se musí vždy shodnout jednoduchá většina, tedy minimálně 2 rozhodčí.!!!

Bodová ztráta – současně běžící penalizace :


1. porušení pravidel W – 1. oficiální varování 2. porušení pravidel W – 2. oficiální varování
3. porušení pravidel Penalizace 1 mínus bod
4. porušení pravidel Diskvalifikace

1. exit W – 1. oficiální varování
2. exit W – 2. oficiální varování
3. exit Penalizace 1 mínus bod
4. exit Diskvalifikace

V semi kontaktu jsou tyto body odečítány od bodového zisku borci, který je penalizován. Penalizaci vyhlašuje ringový rozhodčí vzápětí po spáchání přestupku a může postupně jednomu borci udělit maximálně 2 oficiální varování a jeden mínus bod. Další penalizace už nutně znamená diskvalifikaci. Není podmínkou, že borec musí být potrestán napřed varováním - při závažnějším přestupku může ringový rozhodčí udělit rovnou mínus bod, nebo i borce diskvalifikovat. Udělil-li však rozhodčí borci mínus bod, nemůže už následná penalizace být varování - následovat musí vždy trest vyšší, i kdyby se jednalo o méně závažné provinění. Při nerozhodném výsledku nehraje roli počet a druh penalizací, ale jen dosažený bodový stav.

Bodová shoda

V případě bodové shody obou borců dochází k prodloužení zápasu a to o 1 extra kolo 1 minutu. V případě další bodové shody bude uplatněno pravidlo „náhlé smrti“, tzn. vítězí ten borec, který jako první skóruje.

Nenastoupení k zápasu

Nenastoupí-li borec k zápasu na výzvu rozhodčího, či komentátora soutěže a není-li rozhodčímu znám důvod jeho zdržení (např. ošetřování lékařem, nebo probíhající zápas téhož borce na jiném zápasišti), dá ringový rozhodčí pokyn časomíře k měření nástupního času. Nedostaví-li se borec do 60ti sekund, obdrží oficiální varování. Po 90ti sekundách obdrží mínus bod a nenastoupí-li ani do 120ti sekund, je diskvalifikován. Má-li ringový rozhodčí informace o tom, že borec nastupovat nebude, nemusí nechat měřit nástupní čas a diskvalifikuje borce hned - zároveň vyhlásí jeho protivníka jako vítěze.

Přerušení zápasu borcem

Potřebuje-li borec přerušit zápas (důvodem může být potřeba ošetření, úpravy výstroje nebo úmysl vzdát zápas), zvedne jednu ruku a vyčká, až ringový rozhodčí zápas přeruší. Pak mu sdělí, nebo ukáže, jaký má problém a ringový rozhodčí následně rozhodne, zda zápas pozastaví. Zneužití tohoto mechanizmu borcem pro zdržování, odpočinek, zjištění informací od kouče apod., je rozhodčím trestáno.
Ukončení zápasu
Zápas ukončuje ringový rozhodčí na pokyn časoměřiče, že daný čas vypršel. Signál časoměřiče může být akustický (gong, zvon, píšťalka apod.) nebo překážkový - vhození do prostoru zápasiště dohodnutého předmětu (polštářek, rukavice apod.). Zápas může být ukončen i před uplynutím časového limitu a to v těchto případech:
• Při dosažení bodového vedení jedním z borců o 10 bodů, včetně finálových zápasů.
• Rozhodnutím ringového rozhodčího o naprosté převaze jednoho z borců (RSC), kdy další pokračování zápasu už nemůže přinést změnu výsledku, ale hrozí nebezpečí ze zranění.
• Diskvalifikací jednoho, či obou borců.
• Pro zranění - borec není schopen pokračovat v zápase ani po ošetření.
• Z rozhodnutí lékaře, který má právo nechat zápas přerušit i ukončit, má-li dojem, že zdraví některého z borců je ohroženo.
• Vzdáním jednoho z borců.

Bezprostředně po ukončení zápasu vyhlašuje ringový rozhodčí jeho výsledek směrem k divákům a zvedá ruku vítěznému borci.

Kategorie týmů :
• tým tvoří 3 muži a 1 žena – nejčastější varianta, možnost úpravy pořadatelem soutěže
• před zahájením zápasu jsou všichni nastoupeni ve svém rohu
• zápas žen je vždy vybojován jako poslední
• nejsou zde žádné váhové kategorie
• ženy smí zápasit pouze mezi sebou
• každý zápas trvá 1 kolo 2 minuty
• nejsou žádné přestávky mezi koly
• extra zápas (při rovnosti bodů po všech zápasech) je 1 kolo 2 minuty Koučové týmů losují a vítěz vybere jednoho člena svého týmu – druhý kouč pak proti němu nasadí svého závodníka. V případě že je nasazena žena, musí být její soupeřkou rovněž žena.
• nelze uplatnit výhru při rozdílu 10 bodů
• všechny prohřešky proti pravidlům, jsou převáděny na dalšího člena týmu, Při čtvrtém přestupku proti pravidlům je disq. celý tým. V případě nulového skóre penalizovaného týmu se přičítá jeden bod ke skóre soupeře.
• Stejně tak se převádí penalizace za exity na dalšího člena týmu. Za opouštění zápasiště nemůže být tým diskvalifikován - při 3. a každém dalším exitu se odečítá jeden bod z celkového skóre daného týmu.